REKLAMACIJE


Potrošač je dužan da se upozna sa tehničkim stanjem i karakteristikama kupljenog proizvoda, te da utvrdi da li je kompletan i da nema oštećenja. U slučaju da primijeti nedostatak, Potrošač je dužan da odmah kontaktira Trgovca na broj 063/738-888 ili pošalje e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info.bucibu@gmail.com i opiše u čemu je problem sa kupljenim proizvodom.
Reklamacija/Garancija ne pokriva gubitak dijelova ili konstrukcije, oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja i skladištenja, oštećenja nastala zbog popravke/prepravke od strane neovlaštenih osoba ili servisa, oštećenja nastala mehaničkim ili termičkim oštećenjima uzrokovanim nepažnjom kupca kao što su promjena boje tkanine uslijed dugotrajnog izlaganja suncu, upotreba nedozvoljenih sredstva za pranje, pranje suprotno uputama navedenim na proizvodu, nestručnim rukovanjem, korištenjem proizvoda na neodgovarajući način, iscijepanim materijalom, ogrebotinama, abrazijom ili drugim oštećenjima. Ukoliko su u pitanju artikli sa kotačima garancija ne pokriva prirodno trošenje kotača i drugog materijala uslijed korištenja, oštećenja laka usred nepažnje korisnika, korozije dijelova usred izloženosti povećanoj vlažnosti zraka.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je pregledati paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primijetite da je transportna kutija ZNAČAJNO oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavijestite, pozivom na broj telefona 063/ 738-888.

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 2h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 063/738-888,

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uvjetovalo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Ukoliko ste preuzeli pošiljku koja je naizgled bila bez oštećenja, a nakon otvaranja paketa ste ustanovili da je artikal unutar pakovanja oštećen, molimo Vas da nas hitno kontaktirate na broj 063/738-888 u roku od 2h (2 sata) od trenutka preuzimanja pošiljke kako bismo mogli riješiti nastalu situaciju.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 063/738-888 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info.bucibu@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovoriti ćemo kupcu na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavijestiti ćemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana.