PRAVO NA ODUSTAJANJE


Poštovani kupci, obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača FBiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06, 88/15) Zakonu o zaštiti potrošača RS (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) kupovina preko naše internet trgovine smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra Potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba i za potrebe svog domaćinstva, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti) da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora navesti razloge zbog kojih odustaje.

Ukoliko se odlučite da odustanete od kupovine, kontaktirajte nas putem telefona 063/738-888 ili na email info.bucibu@gmail.com kako bi pokrenuli proceduru povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga potrebno je da pošaljete putem emaila izjavu o odustanku od ugovora koja sadrži naziv proizvoda koji vraćate, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršit povrat.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno djelovanje od dana kada je poslana Trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se Potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan i u originalnom neoštećenom pakiranju najkasnije u roku od 15 dana od prijema izjave Potrošača.

VAŽNO:
Prilikom povrata robe obavezno ju je vratiti u ispravnom, neoštećenom, nekorištenom stanju i u originalnom neoštećenom pakovanju.

VAŽNO:
prilikom povrata proizvoda putem kurirske službe, Potrošač je dužan zaštititi proizvod, zapakirati ga tako da prilikom transporta isti ne pretrpi oštećenja. Ukoliko u sjedište Trgovca stigne proizvod koji je oštećen prilikom transporta jer isti nije bio dovoljno ili nije bio nikako zaštićen od strane Potrošača, Trgovac nije dužan takav proizvod zamijeniti niti izvršiti povrat novca.

Po prijemu izjave o odustanku, poslati ćemo kurirsku službu koja će u roku od od 24h do 72h od poslane izjave o odustanku, preuzeti na Vašoj kućnoj adresi robu koja se vraća. Ako istek roka za preuzimanje robe pada u nedjelju ili u neradne dane na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme državnih ili vjerskih praznika, rok za preuzimanje robe ističe prvog narednog radnog dana.

Po prijemu proizvoda, utvrditi će se da li je proizvod ispravan, neoštećen, korišten, je li u originalnom neoštećenom pakiranju i u slučaju oštećenja, tragova korištenja ili neispravnosti proizvoda, Potrošač će biti obavješten o tome putem e-maila u roku od 3 radna dana od primitka i pregleda. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prelazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Potrošača, odbiti će se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan, neoštećen, nekorišten proizvod, odnosno od isteka roka za obavještavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen ili ima tragove korištenja.

Troškove vraćanja robe i novca snosi Potrošač, osim u slučajevima kada Potrošač dobije neispravan ili pogrešan proizvod.